webThe Periodic Table of Storytelling

The Periodic Table of Storytelling heeft hetzelfde doel als de oorspronkelijke Tabel van Mendelejev, alleen dan niet voor chemische elementen, maar voor de elementen die onze verhalen maken. Ontwikkelaar James Harris nam 176 storytelling-stijlfiguren, – slechteriken…


Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com